Project Description

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูงระยะที่ 3

TP 30/61 – Dynamic load test : Re strike test

ทดสอบสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม จำนวน 6 ต้น

สถานที่ : ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เจ้าของโครงการ : บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด