CTC-SERVICE

บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด

ผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรม โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญ มีปัญหาด้านโครงสร้าง ปรึกษาเรา

บริการของเรา

บริษัทของเราให้บริการทางด้านวิศวกรรมมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญ และได้รับรองจากสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย

งานบริการของบริษัทมีขอบเขตตั้งแต่เริ่มโครงการ ในช่วงออกแบบ ทั้งในส่วนงานออกแบบสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโยธา จนถึงช่วงการก่อสร้าง ตั้งแต่ เจาะสำรวจดินเพื่อหาความยาวเสาเข็ม, การทดสอบเสาเข็ม จนถึงก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ

ในช่วงภายหลังเปิดใช้งานอาคาร ให้บริการ งานตรวจสอบอาคาร ทดสอบโครงสร้างอาคารเชิงลึก ปรับปรุงโครงสร้างอาคารปละเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร

เริ่มต้นโครงการ

  • ออกแบบโครงการสถาปัตยกรรม
  • ออกแบบโครงสร้างวิศวกรรม

  • เจาะสำรวจดิน

ก่อสร้างโครงการ

  • ทดสอบเสาเข็ม
  • รับเหมาก่อสร้าง

  • เสาเข็มตอกไมโครไพล์

เปิดใช้งานอาคาร

  • ตรวจสอบโครงสร้างอาคารเชิงลึก
  • ซ่อมบ้านทรุดเอียง

  • เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร

OUR SERVICES

Slide Building Inspection
Structure assessment
ทดสอบโครงสร้าง ultra pulse
Micro Pile
Spun pile | Steel pile
spun pile
Underpinning
By micropile
กดเสาเข็ม
Seismic test
Pile integrity
pile integrity test
Dynamic test
Pile test
ทดสอบเสาเข็ม dynamic load test
Static load test
Pile test
ทดสอบเสาเข็ม static load test
Soil boring test
Soil analysis
Plate bearing test
Ultimate bearing capacity
ทดสอบกำลังรับน้ำหนักของดิน plate bearing
Design and Construction
Warehouse | Factory

OUR CLIENT

บริษัทที่ไว้วางใจให้เรารับใช้บริการ มีทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล แก้ปัญหาลูกค้าได้ตรงจุด เป็นที่ประทับใจ รับประกันการทำงาน

RECENT PROJECT