CTC-SERVICE

บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด

ผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรม โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญ มีปัญหาด้านโครงสร้าง ปรึกษาเรา

บริการของเรา

บริษัทของเราให้บริการทางด้านวิศวกรรมมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญ และได้รับรองจากสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย

งานบริการของบริษัทมีขอบเขตตั้งแต่เริ่มโครงการ ในช่วงออกแบบ ทั้งในส่วนงานออกแบบสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโยธา จนถึงช่วงการก่อสร้าง ตั้งแต่ เจาะสำรวจดินเพื่อหาความยาวเสาเข็ม, การทดสอบเสาเข็ม จนถึงก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ

ในช่วงภายหลังเปิดใช้งานอาคาร ให้บริการ งานตรวจสอบอาคาร ทดสอบโครงสร้างอาคารเชิงลึก ปรับปรุงโครงสร้างอาคารปละเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร

Durex-SSL-rebound hammer

เริ่มต้นโครงการ

  • ออกแบบโครงการสถาปัตยกรรม
  • ออกแบบโครงสร้างวิศวกรรม

  • เจาะสำรวจดิน

ก่อสร้างโครงการ

  • ทดสอบเสาเข็ม
  • รับเหมาก่อสร้าง

  • เสาเข็มตอกไมโครไพล์

เปิดใช้งานอาคาร

  • ตรวจสอบโครงสร้างอาคารเชิงลึก
  • ซ่อมบ้านทรุดเอียง

  • เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร

OUR SERVICES

OUR CLIENT

บริษัทที่ไว้วางใจให้เรารับใช้บริการ มีทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล แก้ปัญหาลูกค้าได้ตรงจุด เป็นที่ประทับใจ รับประกันการทำงาน

RECENT PROJECT