บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด

ผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรม โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญ มีปัญหาด้านโครงสร้าง ปรึกษาเรา

บริการด้านงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ ในช่วงออกแบบ ทั้งในส่วนงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโยธา จนถึงช่วงการก่อสร้าง ตั้งแต่ เจาะสำรวจดินเพื่อหาความยาวเสาเข็ม,การทดสอบเสาเข็ม จนถึงก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ

ในช่วงภายหลังเปิดใช้งานอาคาร ให้บริการ งานตรวจสอบอาคาร ทดสอบโครงสร้างอาคารเชิงลึก ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร เสริมกำลังโครงสร้างและแก้ไขอาคารทรุด สำหรับอาคารเก่า อาคารถูกเพลิงไหม้ และอาคารโรงงานที่ต้องการแก้ไข

บ้านทรุด บ้านเอียง อันเนื่องมาจากฐานรากทรุด โดยบริษัท ฯ บริหารงานและควบคุมดูแลโดยทีมวิศวกรคุณภาพ

OUR SERVICES

Slide Building Inspection
Structure assessment
ทดสอบโครงสร้าง ultra pulse
Micro Pile
Spun pile | Steel pile
spun pile
Design and Construction
Warehouse | Factory
Seismic test
Pile integrity
pile integrity test
Dynamic test
Pile test
ทดสอบเสาเข็ม dynamic load test
Static load test
Pile test
ทดสอบเสาเข็ม static load test
Soil boring test
Soil analysis
Plate bearing test
Ultimate bearing capacity
ทดสอบกำลังรับน้ำหนักของดิน plate bearing
Field density test
Compacted soil test

OUR CLIENT

RECENT PROJECT

WORKING HOURS

8:00am – 5:00pm

TELEPHONE

02-889-6320-1

OFFICE LINE ID

COSMOCTC