บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด

ผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรม โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญ มีปัญหาด้านโครงสร้าง ปรึกษาเรา

บริการด้านงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ ในช่วงออกแบบ ทั้งในส่วนงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโยธา จนถึงช่วงการก่อสร้าง ตั้งแต่ เจาะสำรวจดินเพื่อหาความยาวเสาเข็ม,การทดสอบเสาเข็ม จนถึงก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ

ในช่วงภายหลังเปิดใช้งานอาคาร ให้บริการ งานตรวจสอบอาคาร ทดสอบโครงสร้างอาคารเชิงลึก ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร เสริมกำลังโครงสร้างและแก้ไขอาคารทรุด สำหรับอาคารเก่า อาคารถูกเพลิงไหม้ และอาคารโรงงานที่ต้องการแก้ไข

บ้านทรุด บ้านเอียง อันเนื่องมาจากฐานรากทรุด โดยบริษัท ฯ บริหารงานและควบคุมดูแลโดยทีมวิศวกรคุณภาพ

OUR SERVICES

OUR CLIENT

RECENT PROJECT

WORKING HOURS

8:00am – 5:00pm

TELEPHONE

02-889-6320-1

OFFICE LINE ID

COSMOCTC