เสริมฐานรากบ้านทรุดด้วยเสาเข็มไมโครไพล์

แก้ไขซ่อมแซมบ้านทรุดเอียง ไม่ต้องย้ายออก ไม่ต้องทุบทิ้ง ไม่รบกวนเพื่อนบ้าน เสริมฐานรากให้ได้มาจรฐาน

รับประกันผลงาน 5 ปี ควบคุมและดูแลโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมากว่า 40 ปี

ทำไมบ้านทรุด จะซ่อมบ้านทรุดยังไง !!!

ปัญหาบ้านทรุด พื้นโรงงานทรุดเกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้าง

ถ้าบ้านที่ต่อเติมจะพบได้บ่อยเพราะการเลือกใช้เสาเข็มไม่สอดคล้องกับน้ำหนักอาคาร / หัวเสาเข็มหลุดออกจากฐานราก / คุณภาพของเสาเข็ม หรือ บ้านที่ไม่ได้ต่อเติมก็สามารถทรุดได้ โดยสาเหตุเดียวกัน

ถ้าในโรงงานก็จะมีการวางเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมากกว่าความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้น ก็จะทำให้พื้นบริเวณนั้นทรุดได้เหมือนกัน

“แก้ปัญหาด้วยเสาเข็มไมโครไพล์”

ไมโครไพล์ คือ เสาเข็มขนาดเล็กที่มาแก้ไขข้อจำกัดของเสาเข็มเจาะหรือเสาเข็มตอกที่ต้องใช้พื้นที่กว้างในการเข้าถึงของเครื่องจักร เมื่อพื้นที่รอบด้านไม่เพียงพอ เสาเข็มไมโครไพล์ ( Micropile ) ที่เป็นท่อนสั้นๆ จึงลำเรียงไปหน้างานได้ง่ายกว่า

ดังนั้น จึงเป็นเสาเข็มที่สามารถติดตั้งใต้ฐานรากเพื่อแก้ไขปัญหาฐานรากทรุด หรือเสาเข็มอาคารเดิมรับน้ำหนักไม่ได้ตามการใช้งาน โดยเสาเข็มที่ใช้จะเป็นเสาเข็มเหล็กเนื่องจากน้ำหนักเบาสะดวกต่อการทำงานใต้ดิน แต่ยังคงเสริมให้สามารถรับน้ำหนักตามการใช้งานได้ โดยมีการตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักได้ทันที

อาคารพานิชย์ทรุด

บ้านทรุดเอียง แตกร้าวเนื่องจากความยาวของเสาเข็มอาคารไม่อยู่ในชั้นดินแข็ง

ตอกเสาเข็มไมโครไพล์

ต่อเติมครัวพื้นที่หลังบ้าน ต่อเติมโรงจอดรถยนต์ ต่อเติมความสูงอาคารเพิ่มชั้น

เสาเข็มเสริมแท่นเครื่องจักร

เสริมแท่นเครื่องจักร เสริมกำลังฐานราก

ตัวอย่างการซ่อมบ้านทรุด

ในการแก้ไขบ้านทรุด เจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องย้ายออก การทำงานจะมีเสียงดังเฉพาะช่วงที่สกัดพื้นหรือฐานรากเดิมเท่านั้น

สามารถทราบค่ากำลังรำน้ำหนักของเสาเข็มได้ทันทีเมื่อกดเข็มแล้วเสร็จ

ปลอดภัยและรับประกันการผลงาน

ข้อดีของการเสริมฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ (UNDERPINNING) ในการซ่อมบ้านทรุด

ขนาดเสาเข็มไมโครไพล์

ขนาดเสาเข็มไมโครไพล์ ที่สามารถเลือกใช้ โดยความยาวของเสาเข็มขึ้นอยู่กับพื้นที่ โดยมีวิศวกรพิจารณาความเหมาะสมในการออกแบบ โดยมีสัดส่วนความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 2 เท่า

Micro steel pile
  • Ø 0.10 ม. สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 10-15 ตัน/ต้น

  • Ø 0.15 ม. สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 20-25 ตัน/ต้น

  • Ø 0.20 ม. สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 25-30 ตัน/ต้น

ขั้นตอนการทำงานเสริมฐานราก ซ่อมบ้านทรุด

ขั้นตอนการซ่อมบ้านทรุดด้วยเสาเข็มไมโครไพล์

ขุดเปิดฐานรากตำแหน่งที่ทรุดเอียง สำรวจตำแหน่งเสาเข็ม

กดเสาเข็มจนได้น้ำหนักที่ออกแบบไว้โดยอ่าค่าจาก Pressure gauge

เทคอนกรีตลงในท่อเหล็กและทำฐานรากใหม่ด้วยเหล็กรูปพรรณ

ปรับระดับและเทหล่อฐานรากพร้อมผูกเหล็กปิดหลุม คืนสภาพหน้างาน

RECENT PROJECT