• บ้านทรุด
 • แก้ไขเสาบ้านทรุด
 • เสาเข็มเสริมแท่นเครื่องจักร
 • บ้านทรุดแก้ไขด้วยไมโครไพล์

เสาเข็มไมโครไพล์ คือ

เสาเข็มขนาดเล็กที่มาแก้ไขข้อจำกัดของเสาเข็มเจาะหรือเสาเข็มตอกที่ต้องใช้พื้นที่กว้างในการเข้าถึงของเครื่องจักร เมื่อพื้นที่รอบด้านไม่เพียงพอ เสาเข็มไมโครไพล์ ( Micropile ) ที่เป็นท่อนสั้นๆ จึงลำเรียงไปหน้างานได้ง่ายกว่า เช่น ภายในอาคาร โรงงาน คลังสินค้า หรือ พื้นที่ต่อเติมหลังบ้าน เป็นต้น อีกทั้งยังใช้ปั่นจั่นขนาดเล็กหรือเครื่องกดไฮดรอลิคถอดประกอบได้

แนวทางการใช้เสาเข็มไมโครไพล์เพื่อแก้ปัญหา

 • ซ่อมแซมบ้านทรุด หลังบ้านทรุดโดยเฉพาะส่วนต่อเติม บ้านเอียง ดีดบ้าน ยกบ้าน

 • ต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว หรือต่อเติมความสูงอาคาร

 • เสริมฐานรากอาคาร เพิ่มกำลังรับน้ำหนักโครงสร้าง

บ้านทรุดเอียง

บ้านทรุดเอียง แตกร้าวเนื่องจากความยาวของเสาเข็มอาคารไม่อยู่ในชั้นดินแข็ง

ตอกเสาเข็มไมโครไพล์

ต่อเติมครัวพื้นที่หลังบ้าน ต่อเติมโรงจอดรถยนต์ ต่อเติมความสูงอาคารเพิ่มชั้น

เสาเข็มเสริมแท่นเครื่องจักร

เสริมแท่นเครื่องจักร เสริมกำลังฐานราก

ศักยภาพของเสาเข็มไมโครไพล์

 • เสาเข็มสำหรับการต่อเติมบ้าน อาคาร อาทิเช่น เพิ่มจำนวนชั้นหรือความสูงอาคาร

 • เสาเข็มสำหรับเสริมกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้าง เพื่อวางเครื่องจักร หรือ ต้องการวางตู้เซฟที่มีน้ำหนักมาก โดยทางบริษัทมีวิศวกรในการคำนวณออกแบบโครงสร้าง

 • เสาเข็มสำหรับแก้ไขการทรุดตัวของบ้าน อาคาร สามารถดีดบ้าน หรือยกบ้าน ให้สูงขึ้น

 • สามารถเข้าถึงพื้นที่แคบ ใต้ฐานรากอาคารเพื่อเสริมกำลังรับน้ำหนักของฐานราก

 • สามารถวัดกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มจาก Pressure gauge ของเครื่องกดได้โดยเครื่องกดไฮดรอลิกของบริษัทได้รับการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้

 • เสาเข็มไมโครไพล์ไม่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนและรบกวนบริเวณข้างเคียง สามารถอยู่อาศัยได้ตามปกติ

ประเภทเสาเข็มไมโครไพล์

เสาเข็มเหล็ก นั้นมีการนำมาใช้เป็นเสาเข็มไมโครไพล์ โดยการตัดเป็นท่อน ขนาดความยาว 1.50 – 2.00 ม. โดยเมื่อตอกเสาเข็มเสร็จสิ้นจะมีการเทคอนกรีตในเต็มภายในเสาเข็ม สามารถมีการฝากเหล็กเส้นไว้ภายในได้

ข้อดี คือ เหล็กมีความเหนียว ไม่เปราะ สามารถรับแรงกระแทกหรือแรงกดได้สูง ขนาดมีหลากหลายให้เลือกตามความต้องการในการรับน้ำหนัก

ข้อเสีย คือ ราคาสูงกว่าเสาเข็มคอนกรีต

ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกขึ้นอยู่กับขนาดหน้าตัดและชั้นดิน

เสาสปันไมโครไพล์ จะเป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง โดยตัวเสาเข็มเมื่อเทคอนกรีตลงแบบพิมพ์จะนำตัวเสาเข็มไปปั่นให้คอนกรีตมีความแกร่งขึ้น โดยมีกำลังรับน้ำหนัก 25-30 ตัน/ต้น

ข้อดี คือ เสาเข็มคอนกรีตมีราคาถูก รับแรงกระแทกได้ดี ขนย้ายสะดวก เข้าถึงพื้นที่แคบ ไม่กระทบเพื่อนบ้าน เหมาะสำหรับการต่อเติม

ข้อเสีย คือ ราคาสูงกว่าเสาเข็มไมโครไพล์รูปตัวไอ มีน้ำหนักมากกว่าเสาเข็มเหล็ก

ขนาดหน้าตัดเสาเข็มสปัน

 • เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 ซม.
 • เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ซม.
 • เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ซม.

เสาไมโครไพล์รูปตัวไอ จะเป็นเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสริมเหล็กยาวตลอดเส้น นิยมใช้กับงานตอกเสาเข็มต่อเติมบ้าน ต่อเติมครัว โดยมีกำลังรับน้ำหนัก 15-20 ตัน/ต้น

ข้อดี คือ เสาเข็มคอนกรีตมีราคาถูก รับแรงกระแทกได้ดี ขนย้ายสะดวก เข้าถึงพื้นที่แคบ ไม่กระทบเพื่อนบ้าน เหมาะสำหรับการต่อเติม

ข้อเสีย คือ หน้าตัดมีให้เลือกน้อยกว่าแบบอื่นซึ่งส่งผลต่อกำลังรับน้ำหนักบรรทุก

ขนาดหน้าตัดเสาเข็มสปัน

 • เสาเข็มไมโครไพล์รูปตัวไอ หน้าตัด i 18 ซม.
 • เสาเข็มไมโครไพล์รูปตัวไอ หน้าตัด i 22 ซม.

ขั้นตอนการทำงาน

RECENT PROJECT

WORKING HOURS

8:00am – 5:00pm

TELEPHONE

02-889-6321

081-689-5412

OFFICE LINE ID

COSMOCTC