Project Description

โครงการก่อสร้างอาคารโรงแรม สุขุมวิท 36

TP 12/61 – Static pile load test

ทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 60 ตัน/ต้น จำนวน 1 ต้น

สถานที่ : สุขุมวิท 36

เจ้าของโครงการ : บริษัท หงฟา เอสเตท จำกัด