Project Description

สำรวจโครงสร้างสะพานข้ามคลอง ซ.สายไหม 50

TB07/65 – ฺBRIDGE INSPECTION

เจ้าของโครงการต้องการทราบถึงความสามารถในการรับน้ำหนักของสะพานว่าสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ เนื่องจากสะพานไม่ได้มีแบบโครงสร้างเดิม ทางบริษัทฯ จึงทำการสำรวจโครงสร้างเชิงลึก

TB7-65_ทดสอบโครงสร้างสะพาน

ขอบเขตงานทดสอบโครงสร้าง

 • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Hammer Test

 • ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต โดย Ultra pulse

 • ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม Ferro scan
 • ขุดสำรวจฐานราก

 • ตรวจสอบความยาวของเสาเข็มโดยวิธี Parallel Seismic Test

 • เจาะสำรวจดิน

 • สำรวจสภาพความเสียหายทางกายภาพ

 • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Coring test

 • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Hammer Test

 • ตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริม

 • ขุดสำรวจฐานราก

 • ตรวจสอบความยาวของเสาเข็มโดยวิธี Parallel Seismic Test

 • เจาะสำรวจดิน