Project Description

THAIRUNGREUNG INNOVATION.

TB50/63 – MP04/64

อาคาร 3 ชั้น พร้อมดาดฟ้า พื้นที่อาคาร 230 ตร.ม. โดยอาคารมีลักษณะแตกร้าวที่ผนัง พื้นและโครงสร้างคานเสา

เจ้าของอาคารจึงได้ว่าจ้างให้ทาง CTC ทำการตรวจสอบโครงสร้างและเสนอแนวทางแก้ไขโดยได้เสริมฐานรากอาคารจำนวน 15 ฐานและเสริมโครงสร้างเสาและคานตามการออกแบบของวิศวกร

ทดสอบโครงสร้าง

เสริมฐานราก

เสริมโครงสร้าง

building test thairung

สภาพอาคารก่อนทำการเสริมโครงสร้าง พื้นอาคารมีค่าระดับทรุดเอียง 0.40 ม. โดยก่อนเข้าไปทำการทดสอบโครงสร้างอาคาร มีการค้ำยันโครงสร้างและซ่อมรอยร้าวไปแล้ว แต่ไม่สามารถหยุดการทรุดตัวได้ ประกอบกับรอยแตกร้าวตามโครงสร้างได้แตกที่บริเวณเดิม

งานทดสอบอาคาร

สำรวจสภาพความเสียหายทางกายภาพ

การสำรวจการทรุดตัวของโครงสร้าง

การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต โดยวิธี Coring Test

การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต โดยวิธี Schmidt Hammer Test

การตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริมของพื้น คานและเสา โดยวิธี Ferro Scan

การขุดสำรวจฐานราก

การตรวจสอบความยาวของเสาเข็มโดยวิธี Parallel Seismic Test

การเจาะสำรวจดินเพื่อตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Soil Investigation)

งานเสริมฐานรากอาคาร

เสริมฐานรากอาคาร จำนวน 15 ฐาน

โดยแบ่งเป็นฐานละ 2 ต้น จำนวน 12 ฐาน และฐานละ 4 ต้น จำนวน 3 ฐาน ทั้งหมด 36 ต้น โดยเสริมเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยรับน้ำหนักปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 20 ตัน/ต้น

งานเสริมโครงสร้างอาคาร

เสริมโครงสร้างด้วยคานเหล็กรูปพรรณบริเวณชั้น 1-3 เพื่อให้สามารถรับนำหนักปลอดภัยตามที่กำหนดได้ และซ่อมแซมรอยร้าวที่มีนัยสำคัญต่อโครงสร้างที่เสา คาน ผนัง