Project Description

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นคลังสินค้า

RENOVATED FOUNDATION AND FLOOR STRUCTURE WAREHOUSE

เนื่องจากพื้นคลังสินค้าเดิมทรุดเป็นแอ่งกระทะในหลายจุด ประกอบกับเจ้าของต้องการจะยกพื้นเดิมให้สูงขึ้น แนวทางในการออกแบบโดยทำการเสริมเสาเข็มไมโครไพล์พร้อมเทพื้นตามกำลังน้ำหนักที่กำหนด (2-3 ตันต่อตารางเมตร)

สถานที่ หมู่บ้านแฟคตอรี่แลนด์ จ.สมุทรสาคร

ขอบเขตการทำงาน ก่อสร้างโรงงาน

  • ออกแบบโครงสร้างพื้นพร้อมทำรายการคำนวณ
  • เสาเข็มไมโครไพล์ (Micro pile) แบบตอก จำนวน 128 ต้น
  • ก่อสร้างโครงสร้าง คาน พื้น โดยมีพื้นที่ 1,000 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ : CITY POWER CO.,LTD.