Project Description

UNDERPINNING BY MICROPILE

MP21/65 – MAY RAMINTRA

อาคารพักอาศัยรวม สูง 3 ชั้น มีลักษณะทรุดตัว ประมาณ 20 ซม. จากการตรวจสอบโดยการวัดค่าระดับพบว่าเสาเข็มไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ทางบริษัทจึงได้ทำการแก้ไขโดยการเสริมฐานรากที่มีการทรุดตัวจำนวน 12 ฐาน โดยใช้เสาเข็มไมโครไพล์ พร้อมยกปรับระดับ

MP21-65_ยกอาคาร รามอินทรา

จากการตรวจสอบ พบฐานรากอาคารเดิมมีการใช้เสาเข็มเจาะ มีลักษณะการทรุดตัวเป็นระนาบ ทางบริษัทจึงทำการเสริมฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 ม.

ติดตั้งไฮดรอลิคสำหรับยกปรับระดับ จำนวน 12 ฐาน โดยทำการยกอาคารขึ้น 1-2 ซม. จนถึงระดับที่กำหนด และทำการปรับค้ำยันตามทุกระยะ

เมื่อปรับระดับอาคารเสร็จสิ้น จึงทำการเสริมเหล็กและหล่อเสาตอม่อใหม่ จากนั้นจึงปิดพื้นคอนกรีตให้เป็นที่เรียบร้อย