Project Description

Buddhaisawan Temple

TB15/65 – UNDERPINNING MICROPILE

วัดพุทไธศวรรย์ ได้ว่าจ้างให้บริษัททำการเสริมฐานรากโครงสร้าง ค.ส.ล. ในโครงการเสริมกำลังโครงสร้าง ค.ส.ล. พระปรางค์(ใหม่) จำนวน 6 ฐาน ฐานละ 2 ต้น

  • สำรวจสภาพความเสียหายทางกายภาพ

  • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Coring test

  • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Hammer Test

  • ตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริม

  • ขุดสำรวจฐานราก

  • ตรวจสอบความยาวของเสาเข็มโดยวิธี Parallel Seismic Test

  • เจาะสำรวจดิน