เสริมกำลังโครงสร้าง

อาคารในหลายประเภท มีความจำเป็นที่ต้องทำการ เสริมกำลังโครงสร้าง เพื่อให้สามารถใช้สอยได้อย่างปลอดภัย

ปัญหาที่พบในอาคารเก่า อาคารไฟไหม้ คือเกิดการเสื่อมสภาพของคอนกรีต ทำให้มีกระเทาะหลุดร่อนจนเห็นเหล็กเสริม

การออกแบบเสริมกำลังโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ดังนั้น การตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย ควรกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุและซ่อมแซมผลที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ เหล่านั้น

  • รับประกันผลงาน

  • แก้ไขและออกแบบโดยวิศวกร

  • ปรึกษาฟรี

ลักษณะอาคารที่ทำการเสริมกำลังโครงสร้าง


อาคารเก่า ที่มีการใช้งานมานาน โครงสร้างอาคารย่อมมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา หรือ คอนกรีตเสื่อมสภาพ หลุดร่อน คานแอ่นตัว เสาหรือกำแพงมีรอยแตกร้าว อาคารถูกเพลิงไหม้ โครงสร้างอาคารเดิมได้รับความเสียหาย อาคารที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน ต้องการน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้น เสาโครงสร้างเสา คาน ย้ายตำแหน่งเสา

แนวทางในการ เสริมกำลังโครงสร้าง อาคาร แล้วแต่กรณี

อาทิเช่น เสริมฐานรากอาคาร (Underpinning) ด้วย เสาเข็มไมโครไพล์ เสริมเสาอาคาร ด้วยเหล็กรูปพรรณ หรือคาร์บอนไพเบอร์ ซึ่งขึ้นอยู่การคำนวณของวิศวกร

RECENT PROJECT