Project Description

OCAS CONDOMINIUM

HUAHIN

OWNER : OCTOBER PLUS CO.,LTD.

โครงการปรับปรุงบ่อน้ำ

เจาะสำรวจดิน จำนวน 2 หลุม

  • สำรวจสภาพความเสียหายทางกายภาพ

  • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Coring test

  • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Hammer Test

  • ตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริม

  • ขุดสำรวจฐานราก

  • ตรวจสอบความยาวของเสาเข็มโดยวิธี Parallel Seismic Test

  • เจาะสำรวจดิน