การทดสอบดิน

ทางบริษัทฯ ให้บริการงาน ทดสอบดิน หลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยเครื่องมือและขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน วิเคราะห์ผลโดยวิศวกรด้านปฐพีโดยตรง

ขอบเขตการให้บริการทดสอบดิน

ขอบเขตการให้บริการงานทดสอบดินของบริษัท มี 3 ประเภท

RECENT PROJECT