Project Description

ทดสอบอาคารและเสริมฐานราก อาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น

TB 27/59 – Building inspection and pile testing

MP 52/62- Micropile

สถานที่ : ซ.สุขุมวิท 31 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร  

เจ้าของโครงการ : บริษัท สเปคตรัม แอสเสท จำกัด

ทดสอบอาคาร (Building test)

 • สำรวจสภาพความเสียหายทางกายภาพ (Visual Inspection)
 • การสำรวจการทรุดตัวของโครงสร้าง (Settlement Survey)
 • การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต โดยวิธี Coring Test
 • การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต โดยวิธี Schmidt Hammer Test
 • การตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริมของพื้น คานและเสา โดยวิธี Ferro Scan
 • การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกพื้น ค.ส.ล. (Static Floor Load Test)
 • การขุดสำรวจฐานราก
 • การตรวจสอบความยาวของเสาเข็มโดยวิธี Parallel Seismic Test
 • การเจาะสำรวจดินเพื่อตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Soil Investigation)
 • สำรวจและจัดทำแบบโครงสร้างอาคาร ประกอบไปด้วย แปลนทุกชั้น/รูปตัด 2 ด้าน

เสริมฐานรากอาคาร (Underpining by micropile)

จากผลการทดสอบโครงสร้างอาคารมีลักษณะทรุดเอียง ทางบริษัทจึงได้ทำการเสริมฐานรากอาคาร จำนวน 24 ฐาน ในบริเวณที่มีการทรุดตัวสูงและบริเวณที่มีการรับน้ำหนักสูง

ขอบเขตการเสริมฐานราก

 • การเสริมเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว 2 ต้น/ฐาน จำนวน 15 ฐาน
 • การเสริมเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว 2 ต้น/ฐาน จำนวน 4 ฐาน
 • การเสริมเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว 2 ต้น/ฐาน จำนวน 5 ฐาน