Project Description

โครงการทดสอบน้ำหนักโครงสร้างพื้นดาดฟ้า

STATIC FLOOR LOAD TESTING

TB 27/56 – BUILDING TEST

ปรับปรุงอาคารโรงงานยา อาคาร A บริเวณโครงสร้างดาดฟ้าอาคาร เพื่อรับน้ำหนักระบบปรับอากาศ

สถานที่ : ซอยรามคำแหง 40 กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : บริษัท โอสถสภา จำกัด