บ้านทรุดดูยังไงและวิธีซ่อมโดยการเสริมฐานราก

2021-05-15T15:28:08+07:00

"บ้านทรุด บ้านเอียง แก้ไขได้ ไม่ต้องทุบ" บ้านทรุดดูยังไง? บ้านทรุดดูยังไง เราจะรฅู้ได้อย่างไรว่าบ้านเริ่มทรุด ปัญหารอยร้าวที่แก้เท่าไหร่ก็ไม่หาย ไม่ว่าจะสกัดฉาบใหม่กี่ครั้งก็ตาม นั่นเป็นเพราะการทรุดเอียงนั้นไม่ถูกแก้ไข รอยร้าวที่ผนังจึงแยกตัวออกไม่ว่าจะซ่อมอีกกี่ครั้งก็ตาม บางอาคารอาจมีการทรุดเอียงทั้งหลังโดยที่ไม่มีรอยแตกร้าวเลยก็สามารถเกิดขึ้นได้ เรามาดูลักษณะรอยร้าวทีี่บ่งบอกว่าบ้านทรุดเอียง ที่อาจเกิดขึ้นได้มีอะไรบ้าง ดังนี้ 1. รอยร้าวแบบเฉียง บริเวณผนังอาคาร บ้านทรุดดูยังไง อย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือรอบอร้าว รอยร้าวแบบเฉียงเกิดจากการทรุดตัวของอาคารที่ไม่เท่ากัน โดยเกิดการดึงของผนังทำให้ผนังเกิดรอยแยก ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ รอยแยกจะกว้างมากขึ้น เพื่อตรวจสอบว่ารอยร้าวมีการขยายตัวหรือไม่ ทำได้โดยการวัดความกว้างรอยร้าวและกำกับวันที่ไว้เบื้องต้น ที่บริเวณกึ่งกลาง และปลายของรอยร้าว 2. รอยร้าวที่คานโครงสร้าง รอยร้าวที่คานบริเวณใต้ท้องคานและหลังคาน โดยเป็นรอยร้าวแนวตั้ง ที่เกิดจากการทรุดตัวของเสาแต่ละต้นไม่เท่ากันทำโครงสร้างเกิดการรั้ง 3. รอยร้าว ผนังแยกส่วนต่อเติม โดยมากส่วนต่อเติมจะแยกโครงสร้างกับตัวอาคาร แต่การใช้เสาเข็มสั้น ทำให้มีการแตกร้าวระหว่างรอยต่ออาคารหลักและส่วนต่อเติม หากรอยร้าวมีลักษณะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็จะส่งผลต่อการใช้งานอาคารตามมาได้ สำหรับบ้านสำเร็จรูปนั้น จะมีรอยแตกร้าวบริเวณแนวรอยต่อของแต่ละชิ้นส่วน อาทิเช่น รอยร้าวตามแนวนอนระหว่างพท้นกับผนังของอาคาร (kicker) 4. อาการอื่นๆ ในบางกรณีที่บ้านทรุดนั้นไม่มีรอยแตกร้าวเกิดขึ้นเลยก็สามารถเป็นไปได้เนื่องจากมีการทรุดเอียงของทั้งอาคารไปเป็นในแนวระนาบเดียวกัน แต่อาจจะมีอาการอื่นๆ เช่น กระเบื้องแตกร้าว กระเบื้องโก่ง, ประตูเปิดไม่ได้หรือติดขัด , บานเลื่อนฝืดขึ้น , [...]