รีโนเวทบ้านทั้งที ต้องรู้อะไรบ้าง

2021-06-07T09:37:34+07:00

เรื่องโครงสร้างกับการรีโนเวทอาคาร โครงสร้างอาคารย่อมมีอายุการใช้งานหรืออาจได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ น้ำท่วม โครงสร้างอาคารก็ย่อมเสื่อมสภาพได้เช่นกัน หากเราต้องการปรับปรุงรีโนเวทอาคาร ก็จึงควรตรวจสอบว่าโครงสร้างของอาคารนั้นยังแข็งแรงอยู่มั้ย? เพี่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ให้คุ้มกับที่เราลงทุนรีโนเวทไป การตรวจสอบและปรับปรุงโครงสร้างอาคารก่อนการรีโนเวทจึงสำคัญมาก เพื่อไม่ให้เงินลงทุนนั้นเสียเปล่า เรื่องโครงสร้างกับการรีโนเวทอาคาร โครงสร้างอาคารย่อมมีอายุการใช้งานหรืออาจได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ น้ำท่วม โครงสร้างอาคารก็ย่อมเสื่อมสภาพได้เช่นกัน หากเราต้องการปรับปรุงรีโนเวทอาคาร ก็จึงควรตรวจสอบว่าโครงสร้างของอาคารนั้นยังแข็งแรงอยู่มั้ย? เพี่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ให้คุ้มกับที่เราลงทุนรีโนเวทไป การตรวจสอบและปรับปรุงโครงสร้างอาคารก่อนการรีโนเวทจึงสำคัญมาก เพื่อไม่ให้เงินลงทุนนั้นเสียเปล่า แนวทางการพิจารณาเพื่อปรับปรุงอาคารเบื้องต้น โครงสร้างเดิมของอาคารยังแข็งแรงอยู่หรือไม่ มีรอยร้าวหรือมีความชื้นหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจะส่งผลต่อน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของอาคาร ดังนั้นจึงควรคำนวณการรับน้ำหนักของโครงสร้างเดิม บ้าน อาคารเก่า อาจไม่มีรอยร้าว สภาพอาคารยังดูดีถึงแม้การใช้งานไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่สภาพของคอนกรีตหรือเหล็กเสริมนั้นสามารถเสื่อมได้ ตรวจสอบโครงสร้าง ในเบื้องต้นเราสามารถพิจารณาว่าโครงสร้างเดิมมีปัญหาหรือไม่ โดยดูได้จาก รอยร้าวที่เสา คาน และพื้น โดยมีลักษณะที่มีนัยสำคัญ เช่น การใช้น้ำหนักสูงกว่าที่โครงสร้างปัจจุบันจะรับได้ รอยร้าวที่ผนังนั้นจะเป็นรอยร้าวในแนวเฉียง ซึ่งเกิดจากการทรุดตัว อาจจะแตกทะลุหรือไม่ก็ได้ ในบริเวณเสาคานพื้น มีการกระเทาะของปูนฉาบ อาจมีปัญหามาจากเหล็กเสริมภายในเป็นสนิม หรือเกิดจากน้ำหนักบรรทุกเกินหรือไม่ การเกิดคราบความชื้นนั้น แสดงให้เห็นว่ามีน้ำเข้ามาภายในอาคาร หากมีน้ำขังหรือผ่านโครงสร้างคอนกรีตที่มีรูจะทำให้เหล็กเสริมภายในเป็นสนิม [...]