Project Description

SEISMIC PILE TEST & CORING TEST

โครงการทดสอบคุณภาพเสาเข็ม

TP46/59 – SEISMIC TEST

สถานที่ : 20/20 บางนา-ตราด กม.16 จ.สมุทรปราการ

ตรวจสอบทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม – เสาเข็มเจาะขนาด 0.35 ม. ยาว 18 – 19 ม. จำนวน 10 ต้น

ทดสอบกำลังคอนกรีตโดยการเก็บตัวอย่าง Coring test จำนวน 8 ตัวอย่าง

เจ้าของโครงการ : LO BROTHERS ENGINEERING CO.,LTD.