Project Description

เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร พาณิชย์ 4 ชั้น

โครงการปรับปรุงอาคาร 7-ELEVEN

BUILDING STRENGTHENING

สถานที่ : อ่อนนุช 54 จ.กรุงเทพฯ

อาคารพาณิชย์ ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น ต้องการปรับปรุงเป็นร้านค้า 7-11 ด้วยโครงสร้างอาคารเดิมที่เก่าคอนกรีตจึงเสื่อมสภาพ กระเทาะหลุดร่อนจนเห็นเหล็กเสริม เป็นเหตุให้เหล็กเสริมเป็นสนิม ประกอบกับฐานรากของอาคารเดิมใช้เข็มสั้น ทำให้อาคารทรุดเอียง

ในการทำงานนั้น ทางบริษัทฯ มีการควบคุมการทำงานโดยวิศวกร เนื่องจากเป็นงานที่มีความเสี่ยง

ขอบเขตการทำงาน

  • เสริมฐานราก ด้วย เสาเข็มไมโครไพล์ (Underpinning by Micro pile) ขนาด 6″ จำนวน 2 ต้นต่อฐานราก เป็นจำนวนทั้งสิ้น 12 ฐานราก
  • แก้ไขโครงสร้างเสาอาคาร ชั้น 1 โดยการตัดเสาเดิมออก เปลี่ยนเหล็กเส้น จากนั้นจึงหล่อคอนกรีตหุ้ม

เจ้าของโครงการ : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)