Project Description

เสริมฐานรากและเสริมกำลังโครงสร้างพื้น

โครงการเสริมกำลังโครงสร้างโรงงานผลิต

MP 32/54 – BUILDING STRENGTHENING

สถานที่ : จ.เพรชบุรี

เนื่องจากเครื่องจักรของโรงงานของมีการสั่นสะเทือนตลอดเวลา ประกอบกับต้องการนำเครื่องจักรใหม่ที่มีน้ำหนักมากกว่าเดิมมาติดตั้ง ทางเจ้าของจึงต้องการ เสริมโครงสร้าง เพื่อความปลอดภัย

ขอบเขตการทำงาน

  • เสริมเสาเข็มไมโครไพล์ (Micro pile) จำนวน 119 ต้น
  • เสริมโครงสร้างด้วยเหล็กรูปพรรณ จำนวน 23 แผ่นพื้น

เจ้าของโครงการ : แคลคอมพ์ (ไทยแลนด์)