Project Description

ยกปรับระดับบ้าน สูง 1.50 ม.

TB34-MP17/66 – BANGKAPI HOUSE

เจ้าของบ้านต้องการยกบ้านให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาตัวบ้านที่ต่ำกว่าถนนซึ่งน้ำจะเข้าท่วมตัวบ้านบ่อยครั้ง

ทางบริษัทจึงทำการตรวจสอบโครงสร้างตัวบ้านว่าแข็งแรงสามารถยกได้หรือไม่ จากนั้นจึงทำการเสริมโครงสร้างฐานรากก่อนการยกปรับระดับและเสริมคานคอดินโดยรอบ

MP17-66_หลังยกปรับระดับ

1st

Building inspection

CORING TEST

การเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังอัด

การทดสอบโครงสร้าง

อาคารพักอาศัย 2 ชั้น อายุอาคารมากกว่า 30 ปี ไม่มีแบบโครงสร้างอาคารเดิม โดยพื้นชั้น 1 เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. , พื้นชั้น 2 เป็นโครงสร้างไม้ รับด้วยคาน ค.ส.ล. และหลังคาโครงสร้างไม้
  • ทดสอบกำลังคอนกรีต โดย Hammer test + Coring test

  • ตรวจสอบตำแหน่งเหล็กเสริม โดย Ferro scan

  • ขุดสำรวจฐานรากและหาความยาวเสาเข็ม (Parallel Seismic test)

2nd

FOUNDATION STRENGTHENING

เสริมฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครไพล์

เพื่อเพิ่มกำลังรับน้ำหนักสำหรับการยกปรับระดับอาคาร

การเสริมฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครไพล์

จากการทดสอบโครงสร้างอาคาร พบว่ากำลังรับน้ำหนักฐานรากไม่เพียงพอต่อการยกปรับระดับอาคาร จึงออกแบบเสริมคานและเสริมฐานราก เป็นจำนวน 23 ฐาน

Design
Construction
Planning

3rd

BUILDING LIFTING

MP17-66_ติดตั้งโครงค้ำอาคาร-5

BRACING AND LIFTING

ติดตั้งค้ำยันรอบตัวอาคารและยกปรับระดับ

ติดตั้งค้ำยันและยกปรับระดับ

ในการยกอาคารจะมีการป้องกันการเอียงหรือล้มจึงติดตั้งค้ำยันหรือกันเซ

4th

NEW COLUMN

หล่อเสาตอม่อ พื้นและคานคอดิน

เมื่อยกปรับระดับเสร็จสิ้น

หล่อเสาต่อม่อ พื้นและเสริมคานคอดิน

ทำการหล่อเสาในส่วนที่ยกปรับระดับอาคารและเสริมคานคอคินในส่วนที่พบว่าไม่สามารถรับกำลังได้และในกรณีนี้มีการเทพื้นชั้น 1 ใหม่ เนื่องจากพบว่าพื้นเดิมไม่ได้มีการเสียบเหล็กพื้นไว้กับคาน