Project Description

TB30-2564 & MP07-2565

ทดสอบและเสริมโครงสร้างอาคาร

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

ทางบริษัทได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบโครงสร้างและนำข้อมูลที่ได้มาออกแบบ พร้อมทั้งเสริมกำลังฐานรากและโครงสร้าง

  • สำรวจสภาพโครงสร้างอาคาร

  • เสริมกำลังโครงสร้างเสา คานและซ่อมเหล็กเสริม

  • เสริมกำลังฐานรากอาคารพร้อมยกปรับระดับ

เสริมอาคารด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ อุดมสุข

อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 2 คูหา

ซ.อุดมสุข 3

85%

Product Quality Index

92%

Energy Generation

เสริมความแข็งแรงของโครงสร้างเสา คาน และซ่อมแซมเหล็กเสริมเป็นสนิม

  • เสริมโครงสร้างเสา จำนวน 1 ต้น
  • เสริมโครงสร้างคาน จำนวน 15 คาน
  • ซ่อมแซมเหล็กเสริมเป็นสนิม จำนวน 39 ตำแหน่ง

เสริมฐานรากและยกปรับระดับอาคาร จำนวน 15 ฐานราก