Project Description

เสาเข็มไมโครไพล์

โครงการตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างอาคารพักอาศัย 2 ชั้น

MP 15/60 – MICRO PILE

เสริมโครงสร้างทรุดเอียงโดยการเสริมเสาเข็มไมโครไพล์ จำนวน 1 ฐานราก

สถานที่ : 22/2 ตลิ่งชั่น จ.กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอสเคซีพรีแฟ็บริเคท จำกัด