Project Description

โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศาลจังหวัดชัยนาท

TP 19/62 – Dynamic load test : Re-strike test

ทดสอบสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม จำนวน 2 ต้น

สถานที่ : ซอยเทศบาล 9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท

เจ้าของโครงการ : บริษัท เจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด