Project Description

BAM-RENOVATED CHACHENGSAO BRANCH .

TB36/63 – MP02/64

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ว่าจ้างให้ CTC ทดสอบโครงสร้างอาคารเชิงลึกของอาคารตึกแถว 2 ห้องและส่วนต่อเติม เพื่อปรับปรุงเป็นธนาคาร บสก. สาขาฉะเชิงเทรา

เมื่อทดสอบโครงสร้างแล้วปรากฏว่า อาคารส่วนต่อเติมทรุดและโครงสร้างคานไม่สามารถรับน้ำจึงได้ทำการเสริมฐานรากในส่วนอาคารต่อเติมและเสริมกำลังโครงสร้างคานด้วย คาร์บอนไฟเบอร์ พร้อมทั้งงานซ่อมรอยร้าวที่โครงสร้างและซ่อมเหล็กเสริมเป็นสนิมที่เสาและคาน

ทดสอบโครงสร้างอาคาร

  • สำรวจสภาพความเสียหายทางกายภาพ (Visual Inspection)

  • การสำรวจการทรุดตัวของโครงสร้าง

  • การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต โดยวิธี Schmidt Hammer Test

  • การตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตโดยวิธี Ultrasonic Pulse Velocity Test

  • การตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริมของ พื้น คาน และเสา ค.ส.ล. โดยวิธี Ferro Scan

การเสริมฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครไพล์

หยุดการทรุดตัวของโครงสร้าง พร้อมยกปรับระดับ

เสริมฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ จำนวน 9 ฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Dia. 0.15 ม.

โดยเสริมฐานรากละ 2 ต้น จำนวน 8 ฐาน และฐานรากละ 4 ต้น จำนวน 2 ฐาน

การเสริมกำลังโครงสร้างด้วยคาร์บอนไฟเบอร์

พร้อมซ่อมเหล็กเสริมเป็นสนิม

ทำการเสริม CFRP บริเวณคานชั้น 2 และ 3

ซ่อมเหล็กเสริมเป็นสนิมโดยการสกัดผิวคอนกรีต ขัดสนิมโดยน้ำยาและทาน้ำยากันสนิม จากนั้นจึงปิดผิวด้วยปูนฉาบซ่อมแซมโครงสร้าง

BAM-CRACK-4BAM-REPAIR-1
BAM-CRACK-2BAM-REPAIR-4
BAM-REPAIR-5