Project Description

เจาะสำรวจดิน

โครงการเจาะสำรวจดินอาคารอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์

SO 06/56 – SOIL BORING TEST

เจาะสำรวจดิน จำนวน 4 หลุม พร้อมทำรายงาน

สถานที่ : ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน

เจ้าของโครงการ : บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด