Project Description

เจาะสำรวจดิน

โครงการก่อสร้างสำรวจขุดหาบ่อทราย

SO 02/59 – SOIL BORING TEST

เจาะสำรวจดิน จำนวน 3 หลุม พร้อมทำรายงาน

สถานที่ : อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา