Project Description

ซ่อมแซมอาคารทรุดเอียง

โครงการอาคารพาณิชย์ สูง 2 ชั้น จำนวน 8 คูหา

MP143/58 – UNDERPINNING BY MICRO PILE

เสริมฐานรากอาคาร โดย เสาเข็มไมโครไพล์ จำนวน 36 ฐาน

สถานที่ : จังหวัดเลย

การทรุดตัวของโครงสร้างอาคารพักอาศัย เนื่องจากอาคารก่อสร้างอยู่บนเชิงลาด เมื่อมีแรงดันจากน้ำทำให้ชั้นทรายละเอียดที่อยู่หน้าโครงการเปลี่ยนจากสภาพทรายแน่นเป็นทรายหลวมดันตัวอาคารให้เคลื่อนไปประมาณ 10.00 เซนติเมตร จนโครงสร้างใต้ดินวิบัติ (SLOPE STABILITY FAILURE) ทำให้เกิดรอยแตกร้าวที่ตัวโครงสร้างเสาบริเวณชั้น 1

แนวทางการแก้ไขอาคารทรุดตัว

  • ค้ำยันโครงสร้างทั้งหมด
  • ตัดโครงสร้างคานคอดิน
  • เสริมฐานรากด้วยเสาไมโครไพล์พร้อมทำฐานรากเหล็กรูปพรรณ
  • ตัดเสาโครงสร้างชั้น 1 พร้อมหล่อเสาใหม่