DRIVEN BY MICROPILE

เสาเข็มตอก โดยปั่นจั่นขนาดเล็ก

  • micropile

เสาเข็มไมโครไพล์ แบบตอก

เสาเข็มไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มเพื่อการต่อเติมบ้าน หลังคาโรงจอดรถ / เสริมกำลังรับน้ำหนักเพื่อวางเครื่องจักร โดยใช้ปั่นจั่นขนาดเล็ก สามารถเข้าถึงพื้นที่แคบ พื้นที่หลังบ้านหรือภายในพื้นที่โรงงาน

ขนาดหน้าตัดของเสาเข็มตอกไมโครไพล์นั้น มีให้เลือกหลากหลายขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกที่ต้องการ โดยทาง บริษัทฯ มีบริการคำนวณขนาดและเลือกชนิดของเสาเข็มที่เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการ

ศักยภาพของเสาเข็มไมโครไพล์

  • เสาเข็มสำหรับการต่อเติมบ้าน ต่อเติมโรงจอดรถ สามารถตอกได้จนถึงชั้นดินแข็ง

  • เสาเข็มสำหรับเสริมกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้าง เพื่อวางเครื่องจักร

  • เสาเข็มสำหรับแก้ไขการทรุดตัวของบ้าน อาคาร

  • สามารถเข้าถึงพื้นที่แคบ ตอกชิดจากริมรั้วได้ 0.50 ม.

  • ปั่นจั่นสูงเพียง 3.50 ม. จึงสามารถเข้าถึงพื้นที่อาคาร โรงงานได้

  • เสาเข็มไม่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนและรบกวนบริเวณข้างเคียง สามารถอยู่อาศัยได้ตามปกติ

ขั้นตอนการทำงาน

RECENT PROJECT

WORKING HOURS

8:00am – 5:00pm

TELEPHONE

02-889-6320-1

OFFICE LINE ID

COSMOCTC