เสาเข็มไมโครไพล์

Micropile

ปัจจุบัน เสาเข็มไมโครไพล์ เป็นเสาเข็มที่นิยมนำมาใช้ในการต่อเติม ปรับปรุงอาคาร เนื่องจากมีขนาดเล็ก ขนย้ายสะดวก และเวลาทำงานไม่เลอะเทอะ เมื่อเปรียบเทียบกับเสาเข็มเจาะ

ปัจจุบันมีเสาเข็มหลายรูปแบบ ทั้งเสาเข็มรูปตัวไอ รูปสีเหลี่ยม หรือเป็นเสาเข็มสปัน นอกจากนี้ยังมีเสาเข็มเหล็กที่ใช้ในงานที่เน้นรับแรงถอน

เสาเข็มท่อเหล็ก

เสาเข็มรูปตัวไอ

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน

เสาเข็มสปัน

ขนาดท่อนเสาเข็มยาวท่อนละ 1.00, 1.50, 2.00 ม. ต่อเชื่อมโดยการเชื่อมแผ่นเหล็กบริเวณหัวเสาเข็มแต่ละท่อน และตอกโดยใช้ปั้นจั่นขนาดเล็กสูงประมาณ 3 ม. หรือ สามารถใช้เฟรมเหล็กตั้งสำหรับกดเสาเข็มดังกล่าวก็ได้

เสาเข็มในพื้นที่จำกัด
driven micropile

การเลือก เสาเข็มไมโครไพล์ ต้องพิจารณา

กำลังรับน้ำหนัก

เราสามารถรู้น้ำหนักอาคารได้จากการออกแบบทางวิศวกรรม ทำให้เราสามารถระบุขนาดหน้าตัดของเสาเข็มได้ เนื่องจากอาคาร 1 ชั้น หรือ 3 ชั้น จะมีน้ำหนักอาคารที่แตกต่างกัน

ความยาวเสาเข็ม

เราสามารถรู็ความยาวเสาเข็มได้จาก

• การเจาะสำรวจดิน เพื่อหาชั้นดินที่สามารถรับน้ำหนักได้

• การตอกเสาเข็ม โดยใช้การนับ Blow count/foot.

พื้นที่หน้างาน

• สำหรับพื้นที่โล่ง สามารถเลือกใช้เป็นปั้นจั่นตอกเสาเข็ม

• สำหรับพื้นที่แคบ อาจพิจารณาเป็นการตั้งเฟรม เพื่อกดเสาเข็ม หรือใช้สว่านติดตั้งอุปกรณ์เสาเข็มแทน

การ ตรวจสอบกำลังของเสาเข็มตอก เบื้องต้น

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเสาเข็มของเรานั้นสามารถรับน้ำหนักได้ตามที่ต้องการแล้วหรือยัง เราสามารถพิจารณาได้ดังนี้

เสาเข็มไมโครไพล์

กรณีปั้นจั่นตอกเสาเข็ม

ต้องพิจารณาค่าโบลเค้า (Blow Count/foot) โดยวิศวกรจะกำหนดค่า 10 ครั้งสุดท้ายว่าไม่เกินกี่ มม. ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นกับน้ำหนักลูกตุ้มทดสอบ ระยะยกลูกตุ้ม และสมการที่ใช้ในการคำนวณ

BAM-ฺMicropile-1

กรณีใช้ระบบไฮดรอลิกกดเสาเข็ม

ตรวจสอบจากค่า Pressure gauge ที่ได้รับกับเปรียบเทียบค่าแล้ว

*ตามมาตรฐานจะมีกาปรับเทียบกำลังแม่แรง (Calibrate) จากสถาบันที่เชื่อถือได้

ติดตั้งเครื่องมือทดสอบ dynamic load test

การตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักโดยวิธี Dynamic Load Test

ทดสอบเพื่อให้ทราบค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มหลังจากลงเสาเข็มเรียบร้อยแล้ว โดยทั่วไปควรทดสอบหลังจากตอกเสาเข็มอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กำลังรับแรงฝืดของเสาเข็มพัฒนาก่อน

ผลงานของเรา

2019-05-23T10:14:03+07:00

เสาเข็มตอกไมโครไพล์ 118 ต้น

ตอกเสาเข็ม-ไมโครไพล์ โครงการรั้วอาคารคอนโดมิเนียม DRIVEN BY MICROPILE เสาเข็มไมโครไพล์ จำนวน [...]

2019-05-23T10:19:30+07:00

ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ The Rhythm sukh 44/1

ตอกเสาเข็ม-ไมโครไพล์ โครงการเสริมกำลังรับน้ำหนักพื้นใต้ดินคอนโดมิเนียม DRIVEN BY MICROPILE ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เหล็ก [...]