บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด

ให้บริการด้านงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มโครงการ ในช่วงออกแบบ ทั้งในส่วนงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโยธา จนถึงช่วงการก่อสร้าง ตั้งแต่ เจาะสำรวจดินเพื่อหาความยาวเสาเข็ม,การทดสอบเสาเข็ม จนถึงก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ

ในช่วงภายหลังเปิดใช้งานอาคาร ให้บริการ งานตรวจสอบอาคาร ทดสอบโครงสร้างอาคารเชิงลึก ปรับปรุงโครงสร้างอาคาร เสริมกำลังโครงสร้างและแก้ไขอาคารทรุด สำหรับอาคารเก่า อาคารถูกเพลิงไหม้ และอาคารโรงงานที่ต้องการแก้ไข

บ้านทรุด บ้านเอียง อันเนื่องมาจากฐานรากทรุด โดยบริษัท ฯ บริหารงานและควบคุมดูแลโดยทีมวิศวกรคุณภาพ

OUR SERVICES

SEISMIC TEST

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

DYNAMIC TEST

การทดสอบการรับน้ําหนักของเสาเข็มดวยวิธีพลศาสตร์

STATIC PILE TEST

การทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม

BUILDING TEST

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร

MICRO PILE

เสาเข็มไมโครไพล์

 BUILDING STRENGTHENING

ปรับปรุงและเสริมโครงสร้างอาคาร

 SOIL TEST

เจาะสำรวจดิน

 DRIVEN PILE

เสาเข็มตอก

 DESIGN AND CONSTRUCTION

ออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง

Recent Project